Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

EKMK | 2022-07-01

Scroll to top

Top

Művelődő Közösségek az EKMK-ban

Művelődő Közösségek az EKMK-ban

Most bemutatjuk őket, hogy mindenki a kedvére válogathasson.

De előtte egy kis rövid, de fontos kitérő.
A kulturális törvény 2017-ben létrejött módosítása kiemelt szerepet szán a művelődő közösségeknek, melyek létrejöttét az intézményeknek támogatni kell, működésük felett őrködni, őket segíteni, s igényeikre válaszolni.
Ez a gyakorlat az Egri Kulturális és Művészeti Központban sok évtizedes. Számos egri művelődő és művészeti közösség létrejöttét kezdeményeztük, működését többféle formában támogatjuk, de folyamatos és élő kapcsolatot tartunk fenn velük. Kapcsolatunk ezekkel a közösségekkel egyszerre kezdeményező, támogató és szabályozó. Vannak közösségek, melyek próbahelyet kérnek tőlünk, többen a bemutatóikat tartják nálunk, mások pedig nagyobb léptékű találkozókat, országos és nemzetközi fesztiválokat kezdeményeznek – és a segítségünkkel meg is valósítják. A dolgok természete szerint ez a kapcsolat időben is változik. Azok a csoportok, melyek megerősödtek, már nem támaszkodnak ránk annyira, de igényük van a szakmai segítségre. A kor kihívásaira felelve megpróbálunk mi is új közösségeket létrehozni, akár egy pályázat vagy tanfolyam által. Az alábbiakban betűrendben bemutatjuk azokat a közösségeket, akik hozzánk tartoznak 2018-ban.

Agria Vegyeskar

Az Agria Vegyeskar az 1882-ben alakult Egri Dalkör jog szerinti örököseként működik Egerben amatőr kórusként. A XX. század első felében a Király-díjas kórus Huszthy Zoltán karnagy vezetésével szerzett kiemelkedő  hírnevet  a dalkörnek. Majd  a háború  után dr. Valentin Kálmán és dr. Ocskay  György vezetésével több alkalommal  fesztivál-díjat kiérdemelve  számtalan  hazai és  külföldi  úton vettek  részt: Finnországban, Angliában, Olaszországban, Szlovákiában. 1992-től Szepesi Györgyné, 1994—2003 között Király Katalin vezetésével újabb jelentős sikerek  születtek és külföldi  utak következtek. 2003-2017-ig Dudás Anna vette át az Agria Vegyeskar szakmai irányítását. Mint az Eszterházy Károly Egyetem docense énektanári gazdag tapasztalatával új lendületet adott a karnak. 2017 decemberében megjelent „Az Agria Vegyekar története” című könyv Szó Istvánné Fülöp Dalma kórustag írása. A jelenleg 30-35 fős Agria Vegyeskar élén Király Viktória fiatal karnagyként áll, aki lelkesen, szakmailag  igényesen  folytatja a kórusmunkát.  A hagyományok ápolásával, karácsonyi koncerttel, egyházi és világi  művek betanításával készíti fel a kórust a következő szereplésekre.

 

Amazonok klubja

Az egri Amazonok klubja 1990. július 07-én alakult meg, alapítója dr. Ignácz Piroska az onkológiai osztály pszichológusa és dr. Kovács Lajos az onkológiai osztály főorvosa volt. A klub harca a rák ellen nyilvánul meg, de feladata a védekezés, helyes életmód, megelőzés, és szűrő vizsgálatokon való részvétel. Web oldalt üzemeltetnek, amelyben elmesélik és fényképekkel illusztrálják a klubban történt eseményeket, kirándulásokat, videón az év végi záró klubfoglalkozást, ezzel is céljuk, hogy bebizonyítsák, hogy az élet szép, súlyos betegség után is megújult lélekkel. (amazonok.polesz.net) Jelenlegi taglétszámuk 34 fő. Természetesen a klubfoglalkozásaik nyitottak, bárki, érintett érdeklődőt szívesen fogadnak. A 28 év bebizonyította, hogy klub szívesen látogatott közösség, tagjai összekovácsolódott kis csoport. Minden hónap 3-ik keddjén van a klubnap, amire nagy örömmel készülnek. Családias légkörben töltik el a 2 óra hosszát, nagyon sokat jelent a pozitív hozzá állás. Ennek az elsajátításához kaptak útmutatót a Simonton klub vezetőjétől, Fodorné Vincze Anna pszichológustól.

Klubvezető: Polonkai Józsefné

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Andante Kamarakórus

Az Andante Kamarakórust az egykori Egri Dalkör utódjaként, az 1990-es években továbbműködő Agria Vegyeskar vezetője Király Katalin és a kórusból kivált tagok alapították 2003-ban. Korai sikereket mondhat magáénak, már 2003-ban a KÓTA országos minősítő hangversenyén “Fesztiválkórus” címet, 2004-ben “Nívó-díjat” kapott. Az Éneklő Magyarország Kórusfesztiválon 2005-ben “Hangversenykórus” minősítést, az azt követő hosszú időszak elteltével 2016-ban pedig “Arany dicsérettel” minősítést ért el.

A kórusnak számtalan fellépése volt, koncerteket adott, jótékonysági eseményeken vett részt. Több külföldi és hazai kórussal alakított ki kapcsolatot, melynek keretében volt lehetősége a szomszédos országokban vendégszerepelni és hazánk távolabbi városaiban is énekelni.

A kórusnak több karnagya is volt, Réz Lóránd, Korepta Katalin, majd 2016-tól Karnizsné Hócza Zsuzsanna vette át az irányítást. 23 fő a kamarakórus tagjainak létszáma. A vegyeskari formációban megtalálható a 28 – 67 éves korig tartó korosztály. A közös éneklés iránti szeretet és a közönség előtt való folyamatos megmérettetés inspirálja az amatőr csapatot abban, hogy szakmailag egyre nagyobb sikereket érjenek el.

Arcadia Kamaraegyüttes

Az értő hallgatóvá nevelés már egész kiskorban elkezdődik, a zene szeretete pedig egy életen át elkísér. Az Arcadia Kamaraegyüttes tagjai művészeti záróvizsgával, versenyeredményekkel és évtizedes pódiumgyakorlattal rendelkező fiatal felnőttek, akik munkájuk és gyermekeik nevelése mellett rendszeresen időt fordítanak az aktív zenélésre, újabb művek megtanulására és bemutatására. Nem titkolt céljuk, hogy muzsikájukkal változatosabbá és szebbé tegyék a mindennapokat, emellett megismertessék és megszerettessék az értékes klasszikus  zeneműveket. Minden korosztálynak tartogatnak valami izgalmasat. Az Arcadia Kamaraegyüttes koncertjei izgalmasak, szerethetőek és életre szóló élményt jelentenek, akárcsak Berthomieu műve, amely után a nevüket választották.
Tagok:
Wiltner Ágnes – fuvola
Kelemen Judit – fuvola
Kovácsné Tesléry Beáta – fuvola
Potsay Zille – fuvola
Veres Máté – zongora

Bartakovics Béla Kulturális Egyesület

A Bartakovics Béla Kulturális Egyesület 2009-ben alakult, az Eger Knézich Károly u. 8 alatti épületben működő egyesületek és művelődő közösségek ernyőszervezeteként, ezért is vették fel a sokoldalú egri érsek és intézményalapító Bartakovics Béla nevét. Mára már a tizenkét alapító tag között van magánszemély és szervezet is, a kultúra és az ismeretterjesztés széles területéről. Az utóbbi időben igyekeztek olyan akciókat szervezni, amelyek a város érdekében összefogással létrejövő kulturális megmozdulások. 2016-ban a város középiskolái számára vetélkedőt tartottak az 1956-os forradalom eseményeiről. A nyertes szilágyis és pásztorvölgyis diákok csapatait Munkácsra, a gárdonyisokat Ópusztaszerre, és a Terror Házába Budapestre vitték. 2017 májusában a Névtelen ötvenhatosok májusi emlékműsorában az egri 56-os eseményeket idézték helyi szerzők művein keresztül, ősszel Arany János versmondóversenyt hirdettek. 2018-ban a Föld Napjához kapcsolódóan az általános iskolások számára rajzversenyt, a középiskolásoknak fotóversenyt tartottak a Műanyagmentes világ szlogennel. Az egyesület a közelmúltban szervezetfejlesztésen ment keresztül, változott a tagság is, de a nevet megtartották, és továbbra is Eger kultúrájáért szeretnének dolgozni mindig kapcsolódva az aktuális évfordulókhoz.

A szervezet elnöke Somodyné Jámbor Ildikó.

Cukorbetegek Egri Egyesülete

Az egyesület országos működésű, 2000-ben alakult 60 fővel a Megyei Diabetes Gondozó és vezetőjének, dr. Juhász Eleknek a szakmai irányításával. Több mint 500 egri és környékbeli cukorbeteggel állnak kapcsolatban, sőt más megyében is van klubjuk. Havonkénti találkozóik nyitottak, ingyenesek, ahol biztosítják a cukorbetegek oktatását szakemberek segítségével, ingyenes vércukor- és vérnyomásmérést, egészségügyi információkat nyújtó szaklapokat, diétás recepteket és tanácsadást nyújtanak. Az ismeretek átadásán túl erősítik az emberi összetartozás érzését és figyelnek egymásra. A személyes tanácsadáson túl telefonon és interneten is kérhetnek tőlük tanácsot. Elérhetőségeik: 06-70-366-3778, egridiab@gmail.com, honlap címünk: egridiab.cwe.hu

A saját és a partner egyesületek programjain gyakran fellép az Egyesület Mézvirág kórusa, amely a Diabetes újság 20 éves Jubileumára alakult. Egyesületük elsőként kapta meg a Lang Gusztáv díjat a szakmától, „Eger Csillaga” díjat a város polgáraitól, szakmai elismerést az önkormányzattól az Egerért végzett munkájáért, a Civil Partnerség díjat Przemysltől, Gyergyótól, Esslingentől, Kutná Horától és Debrecentől.

A szervezet elnöke Jakabné Jakab Katalin.

 

Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet

 

A Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet 1992-ben alakult és 1998-tól közhasznú szervezetként működik az EKMK támogatásával. Célja, hogy erősítse az időskorúak társadalmi megbecsülését – érdekeikért bekapcsolódva más szervezetekbe, képviseletekbe is. Gondot fordítanak arra, hogy megfelelő információhoz jussanak tagjaik. Egészségük érdekében előadások és változatos művelődési programokat szerveznek.

Főleg a városban és a kistérségben működő klubokkal, szervezetekkel alakítottak ki kapcsolatokat, de részt vesznek a megyei, s országos rendezvényeken is.

Az egyesület tartja fenn a Dobó Katica Hagyományőrző Népdalkört Somfai Tiborné vezetésével, a színjátszó kört, az Egri Vitézek Dalkört és az egyesület szervezésében nyugdíjas tornát is tartanak.

A szervezet elnöke Kósa László.

Egri Csillagok Népdalkör

Az Egri Csillagok Népdalkör 2017. évben ünnepelte megalakulásának 45. évfordulóját.

A népdalkör Eger-felnémeti viseletben énekel, ezzel népszerűsítik a méltóságteljes, de mégis egyszerű parasztpolgári öltözetet.

Az együttest 25 éve vezeti, és menedzseli Faludiné Molnár Gabriella, aki 35 éve foglalkozik gyűjtéssel, együttes vezetéssel. Kapcsolatot tartanak hagyományőrző szemléletű óvodákkal, iskolákkal. Főszervezői voltak és szeretnének lenni városi nagyrendezvényeknek, vagy közreműködni ezekben. Így beszámolhatnak róla, hogy szerveztük rendezett már önállóan városi szüreti felvonulásokat, farsangi fonák lakodalmast, „Házimuzsikáló” sorozatot, amelyben egy-egy témakört jártak körbe a művészet eszközeivel, a verstől a népdalon át az operáig.

Rendszeresen látogatják az idős otthonokat, hogy az Egerszalóki Tekergő Zenekar kíséretében vidámságot vigyenek a mindennapjaikba.

Jelentettek meg már önálló CD lemezt, amelyben az év jeles ünnepeihez kötődő népdalokat, népszokásokat örökítették meg. Együttes vezetőjük a csoport 40. évfordulójára jelentette meg Édesanyám rózsafája című, CD-t és DVD mellékletet is tartalmazó könyvét, amely 30 évi gyűjtőmunka eredménye. Rendszeresen részt vesznek a KÓTA, Magyar Kórusok Országos Szövetsége által szervezett országos minősítőkön.

Egri Jóga Klub

A jóga foglalkozások célja az egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrző módszerek megtanítása. A jóga gyakorlati filozófiai rendszer, amelynek középpontjában a test, a lélek és a szellem egészséget és teljességet adó egysége áll.

A Jóga klub 1987-ben alakult Kocsis Árpádné, Gizi néni vezetésével. Egyre több csoport jött létre és igényelte a klub működésének további fejlesztését. Jelenleg 28 csoport működik Egerben és környékén, átlagosan 15-20 fő részvételével. A csoportok hetente tartják másfél órás foglalkozásaikat. A jógaoktatóknak kiterjedt kapcsolataik vannak az ország több jógacentrumával és tagjai a Magyar Jóga Társaságnak.

Évenként ismétlődő rendezvényeik:

Nyáron és ősszel: jógatáborok (táboronként 25-30 fő)

Ősszel: Egészségnap „Jógával az egészségért”

Szeptembertől júniusig: csoportfoglalkozások

Egri Színműhely

 

Az Egri Színműhely, 1987-ben alakult. A társulat elsődleges célja máig is magas színvonalú, művészi előadások létrehozása, a teljes színházi háttér biztosításával. Megalakulását követő években évente több színházi produkciót valósított meg, melyekre a közönség máig is emlékszik. Hosszabb szünet után 2013-tól ismét rendszeresen próbálnak. A csoportban régi és új tagok dolgoznak együtt, a régiek gyerekei közül is néhányan már megérettek a színpadra. Az elmúlt időszakban nemcsak színészek, hanem segítők (rendezőasszisztens, súgó, díszletépítő, stb.) is csatlakoztak az összetartó, jókedvű csoporthoz. Felújítottak vásári komédiákat, leggyakrabban szabadtéri rendezvényeken találkozhatunk velük. 2015-ben nagy sikerrel bemutatták Albee: Nem félünk a farkastól című három felvonásos drámáját két szereposztásban. Néha vendégrendező is dolgozik a csoporttal. A társulatba szeretettel várnak minden színházkedvelő fiatalt és felnőttet, aki a színdarab létrejöttéért áldozatokat is képes hozni. A színjátszókon kívül elhivatott segítőkre (súgó, öltöztető, fodrász, kellékes, díszletező, stb.) is szükségük van.

A szervezet elnöke művészeti vezetője Szabó János.

Heves Megyei Életreform Népfőiskola

A Heves Megyei Életreform Népfőiskola 1990-ben alakult meg Egerben. Célul tűzte ki az egészségmegőrzést, az egészségkultúra terjesztését minden korosztály körében. Ennek érdekében leggyakrabban ismeretterjesztő előadásokat szerveznek az Egri Kulturális és Művészeti Központtal közösen.

A szervezet elnöke Szakács Ibolya életmód tanácsadó-coach, természetgyógyász, táplálkozási tanácsadó, Bach terápiás tanácsadó.

Ezüstidő Szabadidős Egyesület

 

Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület 2007-ben alakult az  “Életet az Éveknek ” klub bázisán azzal a céllal, hogy:

  • kulturális, hagyományéltető és életmódváltó programokat szervezzen,
  • terjessze a környezet- és egészségtudatos gondolkodást,
  • megváltoztassa az idős korhoz  kötődő  társadalmi közfelfogást,
  • elősegítse a generációk közötti párbeszédet, az élethosszig tartó tanulást,
  • közkinccsé tegye Eger és a nemzet tudományos, irodalmi, történelmi és művészeti értékekeit.

Az elmúlt évtizedben több mint 150 ismeretterjesztő előadást, öt Országos és Határon túli Nótás Találkozót szervezett, mintegy 40 településen. 100-nál több alkalommal is szerepeltek zenészei, énekesei különböző rendezvényeken.

Ez ideig tíz alkalommal szervezték meg az Ismert egriek más szerepben című zenés show műsort, s az Agria AutArt-ot, az Egri Autodidakta képzőművészek kiállítását, és az őszi Gyűjtemények tárlatát. Rendelkeznek önálló honlappal: ezustidoeger.hu.

A szervezet alapító elnöke Fűrész János.

Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Klubja 

A Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Klubja 2007. óta működik. Céljuk, hogy a fogyatékkal élő tagtársaik – akik túlnyomó részben mozgássérültek, de van köztünk látássérült, valamint enyhe fokban értelmileg akadályozott is – szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni.

Minden szerdán foglalkozást tartanak, ahol kézműveskednek, filmet néznek, vagy “csak” beszélgetnek. Megünnepelik a születés és névnapokat, valamint az ünnepeket pl. farsang, mikulás. Minden évben Jótékonysági Estet szerveznek, amire verssel, énekkel, tánccal, paródiával készülnek, hogy a fogyatékkal élők megmutathassák, mire képesek. Eger Ünnepén kézműves foglalkozásra várják a rendezvényen résztvevőket. Ezen kívül közösen színházba, moziba, kiállításokra, kirándulni járnak, bográcsoznak a Szépasszony völgyben. A közelmúltban részt vettek a Kárpátok Alapítványa által elnyert pályázatban, mely az “Észak-magyarországi települések közösségeinek megerősítése, aktivizálása” címet viselte. Taglétszámuk 25 fő, ebből 10-12 fő az aktív tagok száma. Szívesen látnak új tagokat, legyenek fogyatékkal élők vagy egészségesek.

Heves Megyei Fotóklub

 

A Heves Megyei Fotóklub 1958-ban alakult meg. Tagjai Egerben és a megye kisebb-nagyobb településein élő amatőr fotósok voltak. Az elmúlt 60 év alatt kialakultak és megszilárdultak a fotóklub működésének keretei, hagyományai: a heti rendszerességű foglalkozások, nyári fotóművészeti alkotótáborok, az Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle megrendezése, megyei fotókiállítások, a Magyar Fotográfia Napja rendezvényei. A jelenlegi taglétszám 45 fő. A tagok életkora 16-81 év között. A tagok közül 5 külföldön tanul és dolgozik. MAFOSZ fotóművésze: 7 fő; FIAP fotóművésze: 1 fő;  MAOE : 1 fő. Huszonöt éve minden nyáron megrendezi az Egri Fotóművészeti Alkotótábort. Minden harmadik évben rendezője az „Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemlének”, melyen Borsod-Abaulj-Zemplén,  Nógrád és Heves megye fotósai mutatják be legfrissebb alkotásaikat. A fotóklub tevékenységét Dulovits Jenő (1994), valamint Konkoly-Thege Miklós plakettel (2014) ismerték el. A fotóklub életéről, a tagok alkotásairól a Facebook-on Heves Megyei Fotóklub címen lehet érdeklődni.

A klub vezetője Demeter Pál.

Heves Megyei Honismereti Egyesület

A Heves Megyei Honismereti Egyesület 1990. május 17-én alakult 39 taggal. 1990. júniusától – mint alapító tagszervezet – részt vesz az Országos Honismereti Szövetség munkájában. A Honismereti Egyesület választott elnöke (1990-2006) dr. Csiffáry Gergely kandidátus, történész volt. Somfai Tiborné történelem szakos tanár 2006-2013 között, Dr. Nemes Lajos 2013-tól vezeti az egyesületet. Az Országos Honismereti Szövetség munkájában az egyesület kezdettől fogva részt vesz. Minden évben bekapcsolódunk a Honismereti Akadémia munkájába. Az egyesület több vonalon is igyekszik a fiatalokat bevonni a honismereti munkába. A fiatalokhoz kapcsolódnak a különböző vetélkedők, melyek általános- és középiskolások részére lettek megrendezve.

A fiatalabb korosztály részére kézműves foglalkozásokat tartanak. Ennek a levezénylője mind az EKMK – Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban, mind az egyes iskolákban Somfai Tiborné.

Szövés, fonás, varrás, hímzések, csuhé bábuk készítése, fafaragás, kosárfonás, tojásfestés stb.

Az egyesület elnöke Dr. Nemes Lajos.

Horváth Zsigmond Lajos Fotókör

  1. november 24-én alakult a kör. Később felvették tiszteletből Horváth Zsigmond Lajos

ciszter pap nevét, aki az 1850-es években Eger első amatőr fotósa volt. A szakkörben több mint háromszáz ember ismerkedett meg a fényképezéssel. Tagjai közül fotóművészek, fotóriporterek, fotós vállalkozók és legtöbben a fotózást szerető emberek kerültek ki. Tagjaik csoportos, egyéni és a MAFOSZ szalonokon rendezett kiállításokon eredményesen szerepeltek. A szakkör megalakulása óta a MAFOSZ tagszervezete, részt vesz a MAFOSZ nyári egyetemén, pályázatain, de más fotópályázatokon is. Jelenlegi fenntartójuk az EKMK, melynek köszönet a támogatásáért. Várják azokat a fiatalokat és fotózás iránt érdeklődőket, akik többet és mást is akarnak tudni, mint azt a mai modern, sokat tudó automata üzemre beállított digitális kamerák produkálnak.

A szakkör vezetője a megalakulástól Molnár István Géza.

Hun Fokos Szövetség Hagyományőrző Egyesület Eger

 

Közösségük 2003-ban alakult, és 2005-ben váltak hivatalosan egyesületté. A közös érdeklődés a gondolkodás, és a  közös  etikai értékek hozták össze csapatukat,  mely a Szent Korona  értékrend, amit azóta is őriznek, ápolnak és próbálják  környezetüket is megismertetni  vele. Ennek, és a magyar őstörténetnek  szentelik munkásságukat, szerveznek előadásokat, rendezvényeket, filmvetítéseket,  kalákában dolgoznak.

Havonta két-három  előadást  szerveznek. Elsődleges  témáik: Magyar  őstörténet,  néprajz  és néphagyomány, de  foglalkoznak  az egészséges életmóddal is, emberrel, állattal, földdel, vagyis a teremtett világgal.

Szerveznek koncerteket, színházi előadásokat, utazásokat. Központi kérdésnek tartják a rovásírás oktatását, a magyar  nyelv  szépségének ápolását, magyarság tudatunk  megtartását.

A szervezet elnöke Dr. Pócs Alfréd.

Egri Kertbarát kör

 

A Kertbarát Kör Egyesület 43 éve biztosít lehetőséget azon polgárok számára, akik kertműveléssel foglalkoznak, szeretik a természetet, védik környezetüket, és szívesen tartózkodnak hasonló gondolkodású személyek társaságában. Évek óta szerveznek szakmai előadásokat, tanfolyamokat (fólia alatti palántanevelés, komposztálás, metszés, oltás, növényvédelem stb.), és eseti jellegű, alkalmanként meghívott előadók (ökológiai lábnyom, fenntartható gazdálkodás, klímaváltozás adta feladatok stb.) is vendégeik. Részt vesznek regionális bor és pálinka versenyeken tagtársaik által nevezett anyagokkal. Főzőversenyen népszerűsítik a tájegységre jellemző ételeket, igyekeznek felhasználni a saját kertekben megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket. 2017 évben a „Virágos Eger” verseny keretében „Polgármesteri különdíj” elismerésben részesültek. A Magyarország legszebb konyhakertje versenyben több tagtársuk országos díjazásban részesült, egyesületük Minisztériumi elismerő oklevelet kapott kiváló szervező munkájáért.

Lajtha László Néptáncegyüttes

A Lajtha László Néptáncegyüttes Eger város egyik legrégibb művészeti együttese, 1976-ban alakult. 2009-ben egyesületet hozott létre, 2011-től a tánccsoport a jelenlegi vezetővel, Bécsi Gyula néptáncoktatóval dolgozik.

Az együttes kiemelkedő feladatának tekinti a hagyományok éltetését, folklórkincsünk továbbadását. Egy néptánccsoport munkájában való részvétel az egyén életében maradandó, örök életre szóló tartást és élményeket hoz.

Az együttes több mint 40 éves tevékenysége alatt sok száz emberrel ismertette és szerettette meg a néptáncot, így generációk nőhettek fel a tánc közösségformáló erejét tapasztalva.

A néptánc ugyanakkor színpadi művészet is. Díjaik ezt a teljesítményt jutalmazzák: Fesztivál Különdíj, Legjobb férfi szólista díj, Fesztivál Nívódíj.

A közösség szeretetét és elismerését a Heves Megyei Közönség Príma Díj és a Príma Díj jelenti számukra.

Heves Megyei Népművészeti Egyesület

A Heves Megyei Népművészeti Egyesület 1982-ben alakult. A taglétszám 60 körül mozog, az alapító tagok mellett mindig vannak új belépők. Az egyesületi tagok jelenleg 14 szakág 29 mesterségét űzik. Sokan több szakmában is jeleskednek. Kiállításokon, pályázatokon mutatják be munkáikat, ahol rendszerint nagy sikerrel szerepelnek. Magas fokú szakmai tudásukat különböző állami és szakmai kitüntetésekkel ismerték el. Az Országos Népművészeti kiállításra már bekerülni is nagy megtiszteltetés, de arany, ezüst, bronz oklevelet illetve a legmagasabb díjat, Gránátalma díjat is többen kaptak már.

Az Egyesületben Népművészet Mestere díjjal 4 fő, a Népművészet Ifjú Mestere 3 fő, Király Zsiga díjjal 5 fő rendelkezik, míg 20 fő népi iparművész cím birtokosa. Rendszeres programjaik: kiállítások, szakkörök vezetése, nyári tábor, Nyitott Műhely sorozat és a Nemzetközi Viseletkiállítás és Konferencia.

A szervezet elnöke Kiss István.

Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége

A szövetség 26 évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy közhasznú szervezetként összefogja és szervezze a megyében tevékenykedő nyugdíjas klubokat és képviselje a tagság érdekeit.

Főbb feladatai: érdekvédelem és egészségmegőrzés, kulturális valamint nyelvi örökségünk, hagyományaink művelése, azok átadása a következő nemzedéknek, közösségek, klubok alakítása, segítségnyújtás a jogi, szervezeti keretek megteremtésében, civil közösségek erősítése, a nyugdíjas klubok tevékenységének összefogása, a szövetség szervezeteinek programok tervezése, kapcsolattartás az országos és megyei szervezetekkel, együttműködés az önkormányzatokkal, hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése, anyagi erőforrások megteremtése, pályázat írás. Ernyőszervezetként működnek. A tagszervezetek száma 71 nyugdíjas klub, a tagság száma 2000 fő.

A szervezet elnöke Farkas Attila.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Egri Orosz Nyelvi Klub

Az Egri Orosz Nyelvi Klub már több mint 20 éve működik Egerben. Tagjai az orosz ajkú volt honfitársak, orosz nyelvtanárok, orosz nyelvkedvelők, magyar érdeklődők az orosz, pravoszláv kultúra iránt. A Klub munkájának célja az orosz és pravoszláv kultúra ápolása, az orosz nyelv aktív használatának biztosítása, széles körű ismeret-terjesztő tevékenység.

Azon kívül, hogy havi rendszerességgel tartják meg a klubfoglalkozásokat, az évek során több városi szintű rendezvényt is szerveznek: jótékonysági koncerteket az egri pravoszláv Rác templomért, középiskolai szép kiejtési versenyeket, Ortodox Karácsony koncerteket, színházi előadásokat, Csillagok Egerben című nemzetközi ifjúsági művészei találkozókat.

A klub többször fogadott Egerben orosz, csuvas, komi, ukrán tánc- és énekegyütteseket, és segített fellépésük szervezésében a város számos pontján.

A klub vezetője Afanaszjeva Natalja.

Univerzum klub

 

Az egri Univerzum Klub 1995. november 2-a óta van jelen Eger város és Heves megye civil szervezetei között. Kezdetben Heves Megyei Ufó Klub, majd Agria Ufó Klub volt a nevük, de már a kezdetekben sem csak az ufók voltak terítéken, hiszen nyitott szellemiségű emberek lévén foglalkoztak minden más megmagyarázatlan jelenséggel is. Taglétszámuk általában 30-40 fő körül van. A klub havonta egy alkalommal tart összejöveteleket, melyek mindig jó hangulatban telnek. Itt olyan témák hangzanak el, melyekről az átlagember vagy nem is hallott, vagy elmegy mellettük, mert kényelmesen elhitte a velük kapcsolatos magyarázatokat vagy cáfolatokat. Rendezvényeiken a legváltozatosabb témákban hallgathatók előadások. Igyekeznek minél hitelesebb és valódi értékeket nyújtó előadásokat szervezni. Céljuk, hogy az átadott információk segítségével minden érdeklődő megismerkedhessen állandóan fejlődő világunk újabb és újabb teóriáival, ezáltal eligazodást találjon az anomáliák tudományos és tudománytalan magyarázata között. A klub honlapja: http://univerzum-eger.webnode.hu/

A klub elnöke Medgyesi Iván.