Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

EKMK | 2022-07-01

Scroll to top

Top

EFOP

EFOP

Intézményünk is részese a “Közös nevező a test-lélek-szellem harmóniája az oktatás, a nevelés és a kultúra találkozásában a nonformális és az informális képzések alkalmain” című EFOP-3.3.2-16-2016-00067 projektnek.

A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

A projektben megvalósuló tevékenységekkel közös nevezőt keresett intézményünk a közművelődés és a művészet eszközeivel, az oktatási-nevelési intézmények céljai és ismeretátadási, nevelési területei között. Élményalapú ismeretátadás,kompetenciafejlesztés és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés ezen irányelvek mentén indul útjára a projekt.

A közművelődés élményalapú, folyamatokban gondolkodik, kiemelten vannak jelen a művészeti területek, így a SZÍNHÁZ, a ZENE, a KÉZMŰVESSÉG, a KÉPZŐMŰVÉSZETI TECHNIKÁK, amelyek kiegészülnek az ÉLETMÓD és EGÉSZSÉG PROGRAMOKKAL.

A projekt tevékenységei az iskolák igényein alapulnak, az intézményben dolgozók szakmai közreműködésével kerülnek megvalósításra, illetve lehetővé teszik az iskolai programok bővülését is.

További információ: