Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

EKMK | 2022-07-01

Scroll to top

Top

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Egri Kulturális és Művészeti Központ
Székhely: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
Postacím: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
Telefonszám: +36 36 517-555
Faxszám: +36 36 517-555
Központi elektronikus levélcím: titkarsag@ekmk.eu

Honlapcím: www.ekmkeger.hu

Közönségkapcsolat elérhetősége: info@ekmk.eu

1.2. A szervezet felépítése

A szervezeti struktúrát az SZMSZ tartalmazza. 

A szervezet vezetője:

Kiss Renáta
igazgató
+36 36 517-555

Ügyfélkapcsolat vezető:

Kiss Renáta
igazgató
+36 36 517-555

1.3. A felügyelt költségvetési szervek

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

1.4. Gazdálkodó szervezetek

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az Egri Kulturális és Művészeti Központ többségi tulajdonában áll, illetve amely az Egri Kulturális és Művészeti Központ részvételével működik.

1.5. Közalapítványok

Nincs olyan közalapítvány, amelyet az Egri Kulturális és Művészeti Központ alapított, vagy melyeknek alapítói jogát gyakorolja.

1.6. Lapok

Nincsenek az Egri Kulturális és Művészeti Központ által alapított lapok.

1.7. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefon: +36 36 523-700
Elektronikus levélcím: egpolgh@ph.eger.hu
Honlapcím: www.eger.hu

1.8. Költségvetési szervek

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ nem alapított költségvetési szervet.

 

 

2.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 2.1. Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
 • 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére,
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
 • a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • 368/2011. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
 • 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,
 • 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról,
 • 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról,
 • EMJV Önkormányzata Közgyűlése 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete helyi közművelődési feladatok ellátásáról,
 • más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok

 

 Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okirata

 Egri Kulturális és Művészeti Központ Szervezeti és Működési Szabályzat

 Egri Kulturális és Művészeti Központ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak nincsen hatósági jogköre.

2.3. Közszolgáltatások

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: Közművelődési intézmények tevékenysége.

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: A nyitva tartására vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke: A belépődíjakra vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.

2.4. Döntéshozatal, ülések

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak nincsenek döntéshozatali ülései.

2.5. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak nincsenek testületi szervei.

2.6. Pályázatok

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak jelenleg nincsenek kiírt pályázatai.

2.7. Hirdetmények

Nincsenek a Egri Kulturális és Művészeti Központ által közzétett hirdetmények, közlemények.

2.8. Adatvédelem

Adatvédelmi felelős neve:  Gazsó Eszter

Adatvédelmi felelős elérhetősége: gazso.eszter@ekmk.eu

Egri Kulturális és Művészeti Központ Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

Közérdekű bejelentésekkel és panaszkezeléssel kapcsolatos eljárásrend szabályozása

 

2.9. Közzétételi listák

Az Egri Kulturális és Művészeti Központra nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.

Közadattár

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ nem rendelkezik ellenőrzési listával.

3.1.2. A működés eredményessége, teljesítmény

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei:

Adatszolgáltatás 2018.
Adatszolgáltatás 2017.
Adatszolgáltatás 2016.
Adatszolgáltatás 2015.
Adatszolgáltatás 2014.

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Munkatervek

EKMK Munkaterv 2020.
EKMK Munkaterv 2019.
EKMK Munkaterv 2018.
EKMK Munkaterv 2017 
EKMK Munkaterv 2016.
EKMK Munkaterv 2015.
EKMK Munkaterv 2014.
EKMK Munkaterv 2013.
EKMK Munkaterv 2012.
EKMK Munkaterv 2011.
EKMK Munkaterv 2010.

 

3.2.2. Beszámolók

EKMK Beszámoló 2018.
EKMK Beszámoló 2017
EKMK Beszámoló 2016.
EKMK Beszámoló 2015.
EKMK Beszámoló 2014.

 

3.2.3. Szakmai beszámolók

EKMK Szakmai beszámoló 2019.
EKMK Szakmai beszámoló 2018. 
EKMK Szakmai beszámoló 2017. 
EKMK Szakmai beszámoló 2016. 
EKMK Szakmai beszámoló 2015. 
EKMK Szakmai beszámoló 2014. 

 

3.2.4. Költségvetés

EKMK Költségvetés 2019.
EKMK Költségvetés 2018. 
EKMK Költségvetés 2017. 
EKMK Költségvetés 2016. 
EKMK Költségvetés 2015. 
EKMK Költségvetés 2014.

3.3. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések

3.3.1. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok.

3.3.2. Támogatások

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ nem nyújt a költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3.3.3. Szerződések

Szerződések 2019.
Szerződések 2018.
Szerződések 2017.
Szerződések 2016.
Szerződések 2015.
Szerződések 2014.

3.3.4. Koncessziók

Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak nincsenek a koncessziós törvény szerinti nyilvános adatai.

3.3.5. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések

EFOP-3.3.2-16-2016-00067 Közös nevező a test-lélek-szellem harmóniája az oktatás, a nevelés és a kultúra találkozásában a nonformális és az informális képzések alkalmain

TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 “Felsőváros csillagai – Közösen a közösségért” projekt

3.3.6. Közbeszerzések

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ az elmúlt egy évben nem végzett közbeszerzést.